Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-02-09
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-02-09
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-02-09
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (w częś...
5 000,00
O
2015-02-09
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (w częś...
3 000,00
O
2015-02-11
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-02-18
3211012
Współpraca przy realizacji Projketu pt. 'EUROPE FOR CITIZENS' ...
500,00
O
2015-02-25
3211012
Przygotowanie zastępczego miejsca w celu zorganizowania Zerani...
300,00
O
2015-02-24
3211012
Przygotowanie zastępczego miejsca w celu zorganizowania Zerani...
300,00
O
2015-02-25
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
3 500,00
O
2015-02-26
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych 'Orli...
0,00
S
2015-03-01
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
15 000,00
O
2015-03-04
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
2 500,00
O
2015-03-09
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
2 800,00
O
2015-03-09
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-03-09
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-03-09
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-03-09
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-03-09
3211012
Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka niemieckiego na język p...
7 100,00
O
2015-03-10
3211012
Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka niemieckiego na język p...
7 100,00
O
2015-03-10
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora