Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-10-13
3211012
Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzy...
140,00
O
2015-10-20
3211012
Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzy...
140,00
O
2015-10-20
3211012
Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzy...
140,00
O
2015-10-20
3211012
Opieka nad delegacją polską oraz tłumaczenie z języka polskieg...
1 185,71
O
2015-10-07
3211012
Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobrej...
300,00
O
2015-10-22
3211012
Przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr...
300,00
O
2015-10-22
3211012
Przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr...
300,00
O
2015-10-22
3211012
Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 i 8 w Be...
600,00
O
2015-10-22
3211012
Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Dobrej...
210,00
O
2015-10-22
3211012
1. Przewiezienie urn, parawanów wyborczych do lokali wyborczyc...
1 000,00
O
2015-10-22
3211012
Przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr...
700,00
O
2015-10-22
3211012
Wsparcie informatyczne Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dołu...
250,00
O
2015-10-22
3211012
Wsparcie informatyczne Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bezr...
250,00
O
2015-10-22
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-11-02
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-11-02
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-11-02
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-11-02
3211012
Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w klasach I-VI...
1 000,00
O
2015-11-02
3211012
Pełnienie nadzoru nad wynajmem Sali gimnastycznej w budynku Pu...
0,00
S
2015-11-02
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora