Blog

Kolejna porcja danych do rejestru i wsparcie finansowe

Kolejna porcja danych do rejestru i wsparcie finansowe

Miesiąc ciszy. To dobrze czy źle? Powiedzenie mówi: cisza przed burzą.

W moim przypadku - cisza po burzy. Cisza z pozytywną perspektywą.

 

To prawda - ostatni miesiąc w mechanizmach rejestru nie działo się nic nowego. Ale tego można spodziewać się coraz bardziej i coraz częściej :)

Jak ostatnio wspomniałem - to jest już system, a więc mechanizm z bazą danych, który jako narzędzie ma udostępniać i udostępnia rejestr umów z wyszukiwarką. Zatem wyrazistych nowości nie będzie widać zbyt często.

 

Odrabianie zaległości

Niespodziewanie duży nakład pracy nad rejestrem umów w drugiej połowie 2022 r. spowodował, że moje lokalne działania monitorująco-watchdogowe zostały w niektórych tematach wstrzymane. Teraz muszę to nadrobić - dokończyć tematy, dla których zebrałem dane i zacząłem opracowywać wyniki.

Poza tym początek roku to zawsze w mojej działalności informacyjnej dużo zmian i pracy: przygotowuję coroczne opracowania na temat zmian stanu ludności w mojej gminie i miejscowości, przygotowuję/aktualizuję kompendium informacyjne o gospodarce odpadami oraz kalkulator on-line opłat za odpady, ....

Tak więc styczeń to miesiąc intensywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej, co powoduje, że chwilowo musiałem odłożyć na bok prace nad rejestrem umów.

 

Kolejna porcja danych do rejestru

Tak jak oczekiwałem - pojawił się kolejny zestaw umów z mojej gminy - za drugie półrocze 2022 r. Korzystając z narzędzi zakupionych dla projektu dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundusz Obywatelski im. H. Wujca wykonałem już część prac związanych z przygotowaniem tych danych do importu w rejestrze.

W tym momencie mam gotowy, scalony plik z umowami za kolejne 6 miesięcy 2022 roku co oznacza, że po zakończeniu prac porządkujących dane mój rejestr będzie zawierał ponad 5,8 tys. umów z okresu pełnych 8 lat. To o 3 lata więcej, a więc o 60% więcej niż przewidywały założenia projektowe :)

Prace będą wykonywane sukcesywnie, bo na horyzoncie także rozwój techniczny systemu Jawne Umowy...

 

Wsparcie finansowe dla systemu

Zakończenie działania systemu po wygaśnięciu abonamentów i innych opłat sfinansowanych jako grant od Funduszu Obywatelskiego nie wchodziło w grę.  Nieskromnie powiem, że ten system tak mi się podoba, że jego dalsze utrzymanie i funkcjonowanie było dla mnie czymś absolutnie oczywistym.

Jednak jak wspomniałem ostatnio dążenie do zmniejszenia kosztów utrzymania systemu miało spowodować pewne zmiany organizacyjne i techniczne, aby nie obciążać zbyt mocno mojego prywatnego budżetu.

Okazało się tymczasem, że system Jawne Umowy został tak doceniony, że pojawiła się perspektywa pełnego sfinansowania jego funkcjonowania przez najbliższy rok, wraz z elementami rozbudowy technicznej - ważnej z punktu widzenia działania rejestru.

Mam nadzieję, że następnym razem będę mógł przekazać konkretne informacje na ten temat - po uzgodnieniu szczegółów technicznych i ostatecznego zakresu wsparcia.