Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Pomoc w organizacji imprezy sportowej pn. II Halowy Turniej 'D...
0,00
S
2015-11-19
3211012
UMOWA O DZIEŁO Wykonanie usługi: Wykonanie z brązu rzeźby post...
49 451,00
O
2015-11-20
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-11-26
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-12-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-12-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-12-01
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pra...
7 000,00
O
2015-12-30
3211012
Wykonywanie prac porządkowych w Świetlicy środowiskowej w miej...
3 600,00
I
2015-12-30
3211012
Wykonywanie prac porządkowych w Świetlicy środowiskowej w miej...
0,00
S
2015-01-02
3211012
Zastępstwo Pani Wiesławy Ułanowskiej-Cieślewicz, zatrudnionej ...
0,00
S
2015-01-02
3211012
Prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkow...
3 300,00
O
2015-01-02
3211012
Prowadzenie kasowe Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Ur...
1 300,00
O
2015-01-02
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych 'Orli...
0,00
S
2015-01-02
3211012
Prowadzenie zajęć sportowych, zajęć Fitness oraz zajęć rekreca...
0,00
S
2015-01-02
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-01-02
3211012
porządkowych na terenie boiska sportowego w miejscowości Mierz...
4 200,00
I
2015-01-05
3211012
Ułanowskiej-Cieślewicz, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Dobra na...
0,00
S
2015-01-07
3211012
porządku oraz estetyki na Terenie sportowo- rekreacyjnym przy ...
400,00
O
2015-01-07
3211012
Koordynatora w Projekcie Nr FMP-2014-019 pn. 'Pod strbrną różą...
1 365,30
O
2015-01-07
3211012
1. Pełnienie funkcji Księgowego w Projekcie Nr FMP-2014-019 pn...
835,84
O
2015-01-07
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora