Korzystanie z rejestru

Korzystanie z rejestru

 

Rejestr jest prezentowany jako strona z trzema głównymi mechanizmami:

1. w części głównej: lista umów, która odpowiada wybranym kryteriom wyszukiwania lub filtrowania albo dane o wybranej umowie
Po wybraniu jednej konkretnej umowy - w części głównej wyświetlają się informacje o niej.

2. po lewej stronie u góry: wyszukiwarka tekstowa.

3. po lewej stronie na dole: blok filtrów umożliwiający określenie kryteriów, jakich umów szukamy.

 

Lista umów

Prezentowana jest lista wszystkich (na start) lub wybranych umów (po użyciu wyszukiwarki lub filtracji umów). Na jednej stronie wykazu jest 20 umów - jeśli wykaz ma więcej umów, aktywna jest paginacja na dole strony, umożliwiająca przeglądanie wykazu.

Na dole strony jest także podsumowanie liczby umów z wykazu (aktualnie wybranych) oraz i sumy ich wartości (gdy można wartość określić).
U góry listy jest przycisk powrotu do strony głównej wyszukiwarki. Użycie tego przycisku resetuje wybrane kryteria wyszukiwania/filtrowania.

Na liście umów są kolumny wybrane jako najistotniejsze do pierwszego przeglądu. Wybrany wykaz umów można sortować według tych kolumn.
Pierwszą kolumną jest "Nazwa skrótowa" powstała jako automatyczne obcięcie pola "Przedmiot umowy" do pierwszych 62 znaków.
"Nazwa skrótowa" jest jednocześnie linkiem do wyświetlenia szczegółów danej umowy.
Ostatnią kolumną jest oznaczenie "JST" - prezentowane ze względu na możliwość istnienia w jednym rejestrze danych z różnych jednostek. W razie podobnego brzmienia nazwy skrótowej można rozróżnić, z której jednostki pochodzi umowa na podstawie kolumny "JST".

 

Szczegóły umowy

Po kliknięciu na "Nazwę skrótową" wybranej umowy możemy zobaczyć jej szczegółowe dane. Wiele pól jest pustych, ale pełna formatka danych o umowie obejmuje także pola, jakie zostały przewidziane dla Centralnego Rejestru Umów (CRU).

Dane o umowie są prezentowane w trzech blokach:

  • informacje zgodnie z układem jak dla CRU
  • informacje pobrane lub przetworzone z rejestru JST
  • oryginalne informacje o dacie zawarcia, okresie obowiązywania i wartości umowy - wprost z pliku rejestru z BIP UG

Jeśli to możliwe - podany jest także link do pobrania oryginalnego pliku PDF z rejestrem umów z BIP UG.

Wiele z pól ma odnośniki w postaci jednej lub dwóch gwiazdek (* / **) - są to wskazania pól, które albo były konwertowane i zalecana jest ich weryfikacja z polami oryginalnymi (*), albo były dodane w trakcie tworzenia rejestru jako pola z dodatkowymi informacjami przypisanymi przez administratora (**).

Informacje o wyświetlonej umowie można także wydrukować - służy do tego przycisk "Drukuj".

 

 

Wyszukiwarka tekstowa

Wyszukuje po frazie lub pojedynczym wyrazie. Próbuje wyszukać umowy dopasowując ich opisy do wszystkich podanych słów.

Można podać tekst do wyszukania w rejestrze umów, ale należy pamiętać, że:
- ze względu na stwierdzone błędy w opisach umów wyszukiwanie może nie zwrócić wszystkich praktycznie pasujących wartości (np. wyszukiwanie "zimowego" - nie zwróci umowy mającej w opisie "zimoewgo")
- użycie wyszukiwarki tekstowej resetuje opcje filtrowania - nie są brane pod uwagę

 

Blok filtrów

To rozbudowana opcja określenia kryteriów wyszukiwania umów według udostępnionych w filtrze pól.
Dla niektórych pól można wybrać przedział wartości, dla innych pojedynczą wartość, a dla niektórych - kilka pojedynczych wartości.

Użycie bloku filtrów resetuje wyszukiwanie tekstowe, jeśli było wcześniej użyte.