Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra, zatrudnionego w Wydz...
750,00
O
2016-06-06
3211012
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra, zatrudnionego w Wydz...
525,00
O
2016-11-21
3211012
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra, zatrudnionego na sta...
2 600,00
O
2019-01-02
3211012
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra, w okresie zwolnienia...
500,00
O
2017-09-11
3211012
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra, w okresie urlopu wyp...
845,00
O
2017-08-16
3211012
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra, w okresie urlopu wyp...
1 365,00
O
2017-09-18
3211012
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra, w okresie urlopu wyp...
250,00
O
2017-09-25
3211012
Zastępstwo pracownika Urzędu Gminy Dobra w okresie usprawiedli...
0,00
S
2018-07-09
3211012
Zastępstwo pracownika Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w ...
780,00
O
2018-07-02
3211012
Zastępstwo Pani Wiesławy Ułanowskiej-Cieślewicz, zatrudnionej ...
0,00
S
2015-01-02
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek, zatrudnionej w Urzędzie Gminy ...
800,00
O
2015-06-25
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej Wydziale ds. Komun...
400,00
O
2015-04-13
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Wydziale ds. Kom...
800,00
O
2015-09-24
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Urzędzie Gminy D...
160,00
O
2015-02-02
3211012
Zastępstwo Pani Marii Żabierek zatrudnionej w Referacie ds. Pl...
250,00
O
2015-10-07
3211012
Zastępstwo Pani Justyny Chojnowskiej, zatrudnionej w Urzędzie ...
0,00
S
2015-05-13
3211012
Zastępstwo Pani Justyny Chojn
0,00
S
2015-03-10
3211012
Zastępstwo Pani Janiny Dudzińskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gm...
2 000,00
O
2019-07-10
3211012
Zastępstwo Pani Janiny Dudzińskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gm...
1 000,00
O
2019-08-14
3211012
Zastępstwo Pani Jadwigii Szydłowskiej, zatrudnionej w Wydziale...
1 150,00
O
2015-06-08
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora