Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Świadczenie elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i i...
103 320,00
I
2019-12-31
3211012
Świadczenie elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i i...
9 600,00
I
2019-12-31
3211012
świadczenie usługi w zakresie publikacji materiałów promocyjny...
44 280,00
I
2019-12-31
3211012
świadczenie usługi w zakresie publikacji materiałów promocyjny...
25 920,00
I
2019-12-31
3211012
Serwis eksploatacyjny infrastruktury informatycznej
20 664,00
I
2019-12-31
3211012
Udostępnianie panelu BIP
13 284,00
I
2019-12-31
3211012
Wykonywanie czynności Ispektora Ochrony Danych Osobowych
19 920,00
I
2019-12-31
3211012
Transmisja sesji
26 400,00
I
2019-12-31
3211012
utrzymanie systemu Rada
4 428,00
I
2019-12-31
3211012
okresowe badanie techniczne w sam.służbowym SKODA YETI ZPL 362...
786,00
I
2020-02-12
3211012
Pełnienie funkcji Koordynatora przy realizacji projektu RPZP.0...
19 200,00
I
2020-07-01
3211012
Pełnienie funkcji Specjalisty ds. księgowości przy realizacji ...
14 400,00
I
2020-07-01
3211012
Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych przy re...
2 400,00
I
2020-07-01
3211012
Świadczenie elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i i...
9 600,00
I
2020-12-28
3211012
Świadczenie elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i i...
103 320,00
I
2020-12-28
3211012
Świadczenie elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i i...
24 000,00
I
2020-12-28
3211012
Świadczenie elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i i...
12 000,00
I
2020-12-28
3211012
Realizacja nagrań z obrad sesji Rady Gminy Dobra, transmisja p...
26 400,00
I
2020-12-28
3211012
Obsługa telewizyjna zawierająca krótkie programy dotyczące edu...
36 900,00
I
2020-12-28
3211012
Serwis eksploatacyjny infrstruktury informatycznej
20 664,00
I
2020-12-29
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora