Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-01
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-01
3211012
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (w częś...
3 000,00
O
2015-04-03
3211012
inwestorskiego, w części drogowej, nad pracami: robotami budow...
3 000,00
O
2015-04-03
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami: 1. Robotami budo...
2 500,00
O
2015-04-09
3211012
Pelnienie nadzoru nad wynajmem Sali gimnastycznej w budynku PS...
0,00
S
2015-04-09
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami: 1.Robotami budow...
3 600,00
O
2015-04-13
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-04-16
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-04-16
3211012
Przeprowadzenie wywiadu oraz sporządzenie karty informacyjnej ...
140,00
O
2015-04-16
3211012
zatrudnionego w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku Pomocy admi...
0,00
S
2015-04-13
3211012
zatrudnionego w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku Pomocy admi...
0,00
S
2015-04-13
3211012
Współpraca przy realizacji Projketu pt. 'EUROPE FOR CITIZENS' ...
237,36
O
2015-04-14
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-27
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-27
3211012
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohol...
140,00
O
2015-04-27
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (w części drogowej) nad praca...
5 000,00
O
2015-04-29
3211012
Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik...
0,00
S
2015-04-30
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora