Rejestr umów

Nazwa skrótowa** Wartość* Typ** Data zawarcia* JST**
Budowa dróg na osiedlu w Dobrej ul. Plenerowa, Projektowa, Por...
528 900,00
O
2020-06-08
3211012
Remonty dróg gminnych
498 000,00
O
2021-04-21
3211012
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobra 2015/20...
491 619,52
O
2015-10-20
3211012
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - część II
490 245,00
O
2021-10-29
3211012
Wymiana sieci wodociągowej Wołczkowo ul. Słoneczna
488 310,00
O
2019-04-29
3211012
Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne
484 920,00
O
2017-06-13
3211012
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym...
482 136,00
O
2021-12-28
3211012
Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą
476 526,91
O
2017-05-09
3211012
Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetl...
475 977,80
O
2015-03-30
3211012
Informatyzacja Urzędu Gminy Dobra
467 679,55
O
2021-12-06
3211012
Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga ...
465 924,00
O
2016-03-24
3211012
Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej ul. Sportowa 7
460 071,44
O
2017-12-12
3211012
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od wła...
457 319,50
O
2019-12-19
3211012
Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyzowania z ul. Oku...
453 626,48
O
2020-10-22
3211012
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szk...
450 870,00
O
2020-08-24
3211012
Remonty dróg gminnych
450 000,00
O
2019-03-11
3211012
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od wła...
448 769,94
O
2021-06-28
3211012
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pole...
448 000,00
O
2019-02-04
3211012
Wymiana rur cementowo- azbestowych w sołectwie Dołuje (proj. 1...
437 920,16
O
2017-09-18
3211012
Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo
436 699,20
O
2016-06-08
3211012
Wybranych umów: 5562 / Łączna wartość wybranych umów: 367 754 312,89

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora