Rejestr umów

Przygotowanie i opublikowanie na łamach Kuriera Szczecińskiego...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-06-17
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-06-17
Okres DO* 2015-06-19
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Berenika Lemańczyk
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Przygotowanie i opublikowanie na łamach Kuriera Szczecińskiego artykułu promującego Projekt pn. 'Festiwal Róż', w ramach Projektu pn. 'Festiwal Róż'
Wartość umowy* 480,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** reklama/promocja
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 17 czerwca 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 17.06.2015 r. do 19.06.2015 r
ORYG: Wartość umowy 480,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora