Rejestr umów

Wykonywanie zadań: 1. Nadzór nad obiektem sportowym w miejscow...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-06-01
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-06-01
Okres DO* 2015-10-31
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Luiza Supernak
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Wykonywanie zadań: 1. Nadzór nad obiektem sportowym w miejscowości Stolec. 2. Otwieranie i zamykanie obiektu. 3. Okresowy przegląd urządzeń pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa. 4. Zgłaszanie Zleceniodawcy na bieżąco wszelkich awarii, usterek, nieprawidłowości. 5. Powiadamianie Zleceniodawcy o mających miejsce na ww. terenie zdarzeniach, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia przebywających tem osób lub mogących przynieść szkodę w mieniu gminy oraz zwracanie uwagi osobom, które w nienalężyty sposób korzystają z terenu.
Wartość umowy* 1 250,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Inna
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • czystość
  • przegląd/kontrola
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 01 czerwca 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 250,00 złotych brutto miesięcznie (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora