Rejestr umów

Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-04-30
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-05-01
Okres DO* 2015-07-31
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Piotr Pawłowski
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Wykonywanie zadań Trenera na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik 2012 w Dobrej, określonych w załączniku Nr 1 do zlecenia.
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 18,00
Uwagi do wartości/stawki** za każdą efektywnie przepracowaną godzinę - płatne miesięcznie
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** sport
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 30 kwietnia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 01.05.2015 r. do 31.07.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 18,00 złotych brutto za kaźdą efektywnie przepracowaną godzinę - płatne miesięcznie

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora