Rejestr umów

zatrudnionego w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku Pomocy admi...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-04-13
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-03-13
Okres DO* 2015-04-20
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Agnieszka Żuczek
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy zatrudnionego w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku Pomocy administracyjnej – wychowawcy w Świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, w okresie zwolnienia lekarskiego. 2. Do zadań Zleceniobiorcy należy: 1) Rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy w ramach zajęć tematycznych, stwarzanie warunków do samorealizacji. 2) Wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych. 3) Pomoc w nauce. 4) Stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych oraz przebywania i pracy w grupie. 5) Prowadzenie zajęć wspierających rozwój
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 15,00
Uwagi do wartości/stawki** za każdą efektywnie przepracowaną godzinę (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** edukacja/szkoły/przedszkola
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 13 kwietnia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 13.03.2015 r. do 20.04.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 15,00 złotych brutto za każdą efektywnie przepracowaną godzinę (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora