Rejestr umów

Pelnienie nadzoru nad wynajmem Sali gimnastycznej w budynku PS...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-04-09
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-04-10
Okres DO* 2015-06-27
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Stanisłw Bartnik
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Pelnienie nadzoru nad wynajmem Sali gimnastycznej w budynku PSP w Bezrzeczu, w związku z organizowanymi zajeciami Fitness dlas osób 50+, z terenu Gminy Dobra
Wartość umowy* 0,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** -
Typ wartości umowy** Stawka
Stawka umowy* 18,00
Uwagi do wartości/stawki** za każdą efektywnie przepracowaną godzinę - płatne miesięcznie
Komórka organizacyjna Zespół Organizacyjny
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja** nadzór/zarządzanie
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 09 kwietnia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 10.04.2015 r. do 27.06.2015 r.
ORYG: Wartość umowy 18,00 złotych brutto za każdą efektywnie przepracowaną godzinę - płatne miesięcznie

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora