Rejestr umów

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (w częś...

Jednostka: Gmina Dobra (Szczecińska)
Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów
Numer umowy -
Data zawarcia* 2015-04-03
Miejsce zawarcia -
Okres OD* 2015-04-03
Okres DO* 2015-12-31
Przedstawiciel strony JST -
Strona umowy Stanisław Dziedzic
Strona umowy - przedstaw. -
Przedmiot umowy Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (w części drogowej) nad pracami: robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą (Zadanie: 'Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą').
Wartość umowy* 3 000,00
Współfin. - źródła -
Współfin. - wysokość 0.00
Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST
Uwagi do okresu obowiąz.** [przyjęto datę końcową = koniec roku]
Typ wartości umowy** Określona
Stawka umowy* 0,00
Uwagi do wartości/stawki** (składka ZZA)
Komórka organizacyjna Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
NIP/Regon/KRS -
Rodzaj umowy Prace zlecone bez składki ubezp. społ.
Uwagi ogólne** -
Rok zawarcia umowy** 2015
Klasyfikacja**
  • drogi
  • nadzór/zarządzanie
  • oświetlenie
Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST
ORYG: Data zawarcia 03 kwietnia 2015 r.
ORYG: Okres obowiąz. od 03.04.2015 r. do dnia protokolarnego odbioru całości robót
ORYG: Wartość umowy 3.000,00 złotych brutto (składka ZZA)

--------------------------

(*) - wartość pola powstała w wyniku konwersji - wskazana jest weryfikacja z treścią oryginalną z pola "ORYG:"
(**) - wartość pola nadana przez administratora